• Een modern tuinontwerp bij een modern woonconcept

Tuinontwerp

 

Elke geslaagde realisatie vindt zijn oorsprong in een goed voorafgaand overleg tussen opdrachtgever en tuinontwerper. In een eerste verkennend gesprek, dat geheel vrijblijvend is, komt de tuinarchitect ter plaatse om de wensen van onze opdrachtgever te bespreken en om het terrein en de omgeving te ontdekken. We nemen uitgebreid de tijd om samen met u een gedetailleerd programma op te stellen. De bestaande toestand van het terrein, de bebouwing en zijn omgeving wordt dan gedetailleerd opgemeten. Deze informatie zal als basis dienen om de beschikbare ruimte te ontwikkelen tot een modern en eigentijds tuinontwerp. De tuinarchitect zal hierbij de praktische verwachtingen van de opdrachtgever omzetten in een  creatieve oplossing binnen een -steeds weer- origineel tuinontwerp.

 

Voorontwerp

Wij ontwerpen vanuit onze eigen invalshoek, rekeninghoudend met de specifieke wensen en behoeften van de opdrachtgever. De tuin zal aangepast zijn aan de stijl van de woning en haar bewoners. Het resultaat is een voorontwerp op schaal. Dit omvat een opgekleurd plan, waarop de indeling van het tuinontwerp duidelijk is aangegeven, en waarop een beperkte aanduiding is aangebracht van hoogten, gebruikte materialen of andere belangrijke elementen die tot doel hebben het tuinontwerp te verduidelijken. Na het voorontwerp volgen één of meerdere tussentijdse besprekingen, waarbij verharding, beplanting, en verlichting door ons worden voorgesteld en samen met u worden bepaald, om zo tot een definitief tuinplan te komen.

Voorontwerp in 3D

Een driedimensionale presentatie verduidelijkt het voorontwerp. Deze ruimtelijke voorstelling geeft meer inzicht  in de totale beleving van de tuin. U wandelt als het ware doorheen uw virtuele tuin.

 

Definitief plan

Na de nodige besprekingen wordt er een definitief plan opgesteld met aanduiding van hoogtes, gebruikte materialen en alles wat nodig is om de aanleg van het ontwerp door onze of uw zorgen uit te voeren. Het verlichtingsplan, tuinberegeningsplan en beplantingsplan worden hierop geïntegreerd. Hierbij horen ook een plantenlijst en een gedetailleerde offerte met een beschrijving der werken om tot de realisatie van het project te komen.

Bouwvergunning

Wanneer er in uw project elementen voorkomen die aan een bouwvergunning onderworpen zijn, kunnen wij voor u het dossier opstellen voor beperkte bouwaanvraag. Zwembaden en zwemvijvers, tuinhuizen en poolhouses kunnen onder deze regeling eenvoudig vergund worden. Grotere bouwwerken kunnen door onze of uw architect voorbereid worden.

 

Verneemt u graag meer over tuinontwerpen en de aanpak van Wim Verrezen Tuinarchitectuur? Klik  hier voor onze contactpagina en we contacteren u zo snel mogelijk!